Aldi - Lille

Adres: Poederleeseweg 46-50, 2275 Lille

Bouwjaar 2015.
Opdrachtgever: Aldi NV
Architect: MMS & Partners CVBA

 

 • CVK Aldi Lille kljpeg
 • CVK Aldi Lille kljpeg 2
 • CVK Aldi Lille kljpeg 3
 • CVK Aldi Lille kljpeg 4
 • CVK Aldi Lille kljpeg 5
 • CVK Aldi Lille kljpeg 6
 • CVK Aldi Lille kljpeg 7
 • CVK Aldi Lille kljpeg 8
 • CVK Aldi Lille kljpeg 9
 • CVK Aldi Lille kljpeg 10
 • CVK Aldi Lille kljpeg 11
 • CVK Aldi Lille kljpeg 12
 • CVK Aldi Lille kljpeg 13
 • CVK Aldi Lille kljpeg 9524
 • CVK Aldi Lille kljpeg 9526
 • CVK Aldi Lille kljpeg 9548
 • CVK Aldi Lille kljpeg 9549
 • CVK Aldi Lille kljpeg 9552
 • CVK Aldi Lille kljpeg 9561
 • CVK Aldi Lille kljpeg 9573
 • CVK Aldi Lille kljpeg 9578
 • CVK Aldi Lille kljpeg 9579
 • CVK Aldi Lille kljpeg 9580

CONTACT

MD-Bouw bvba  | Brulens 28 b | 2275 Gierle | T 0032 14 49 04 16 | info@mdbouw.be | www.mdbouw.be
RPR Antwerpen | Reg. nr. 02 11 11 | Erk. aann. Klasse 6 | BTW BE 0826 599 257